VR Studion är din partner för att genomföra framtidens utbildning i digital miljö. Genom att kombinera kreativitet med träning och utbildning skapar vi högteknologiska förutsättningar för effektivt lärande. Tillsammans kan vi skapa en träningsmiljö för ditt specifika utbildningsbehov. 


Vi är stolta att kunna erbjuda möjligheten att träna konflikthantering i realistiska miljöer för att kunna stärka din organisations bemötande i hotfulla situationer. Med hjälp utav Framviks applikation D-Escalator har du möjlighet att träna på att hantera situationer där det finns inslag av konflikt, hot eller våld.


Upplev, utforska och

utvecklas i Virtual Reality


VR Studion erbjuder kraftfulla helhetsupplevelser för lärande

Aktuellt erbjudande

Utbildningspaket - Konflikthantering

I utbildningen kommer ni att få öva på ett antal olika scenarios i virtual reality (VR). Efter övningen så har vi en gemensam diskussion där ni reflekterar kring det ni upplevt i VR. I utbildningspaketet får du också teoretiska kunskaper inom bemötande via Maria Bauers digitala föreläsning. Huvudteman i föreläsningen är bland annat pliktetik, relation, triggers och stress.

Kontakta oss för bokning och prisförslag.